Läkarmottagning

På mottagningen arbetar läkare med specialistkompetens inom allmänmedicin, pediatrik och hud. Vi har även tjänstgörande läkare som läser sin specialisttjänstgöring eller sin allmäntjänstgöring. Som andra mottagningar har även vi läkarkandidater i olika terminer placerade hos oss. Vi är den enda vårdcentralen som har förmånen att ha en läkare som enbart tar emot hudåkommor och specialiserar sig inom hud. Hon är allmänspecialist och nästan klar dubbelspecialist även inom hud. De läkare som finns hos oss är Anders Björkman, Peter Ohlsén, Martin Croucher, Daniel Lund, Oskar Nordlund, Ahmed Al-Hawash och Emelie Falk.

Distrikts- och sköterskemottagning

Vi har förmånen att ha övervägande anställda distriktssköterskor på mottagningen. Vi arbetar hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande och erbjuder alla patienter hjälp med levnadsvaneförändring. Hos oss arbetar även allmänsjuksköterska och diabetessköterska. Hos oss möter du Camilla Eriksson, Ida Silwander, Sofia Berg Blomqvist, Sara Lind, Karina Rosenberg, Anitha Christovski. Vi kan hjälpa dig med bland annat:

 • Sårvård och omläggningar
 • Bedömning och behandling av hudåkommor
 • Bedömning och behandling av ögoninfektioner
 • Läkemedelstillförsel (inhalationer, Injektioner, Infusioner)
 • Vaccination
 • Bedömning och behandling av problem med örat. Även öronspolning
 • Inkontinensutredning och förskrivning av inkontinenshjälpmedel
 • Tobaksavvänjning
 • Hälsosamtal och levnadsvaneförändring
 • Blodtrycksmätning
 • EKG
 • Lättare läkemedelsförnyelse och genomgång

Fysioterapeut/sjukgymnastmottagning

Fysioterapeuterna hjälper dig med undersökning, bedömning och behandling av besvär från rörelsesystemet. Exempelvis vid ryggskott, nackspärr, diskbråck,  idrottsskador, uppträning efter frakturer och ortopediska operationer.

Behandlingen kan bestå av motorisk kontrollträning/stabiliseringsträning, rörelseökande behandling (t ex manipulering eller mobilisering), rådgivning och smärtlindrande behandling av olika former, t ex akupunktur.

Du behöver ingen remiss eller vara listad för att komma till oss.

 • Mottagning från 7 år och uppåt.
 • Förebyggande och rehabiliterande behandling
 • Du får alltid en individuell bedömning av dina besvär och tillsammans planerar vi eventuell behandling eller andra åtgärder.
 • Fysioterapeuterna är vidareutbildade inom bl.a. akupunktur, kinesiotape, OMT – (ortopedisk manuell terapi) BK (Basal Kroppskännedom) och MDT (McKenzie- metoden).
 • Gruppbehandling, tex smärtgrupp och artrosskola (för dig med artros i knän, höfter eller hand)

Boka tid via www.1177.se eller via telefon: 018 – 69 60 15

Diabetesmottagning

Vi erbjuder alla diabetespatienter kontakt med diabetessköterskan Ida Silwander och läkare för kontroller, samtal och provtagning.

Dietistmottagning

Vi har förmånen att ha en duktig dietist på plats på vår mottagning. Här får du individuella råd om olika kostförändringar som kan vara viktiga för din hälsa och välmående. Du möter Boel Elvhammar när du kommer till oss.

Kuratorsmottagning/Psykoterapeuter

Våra kuratorer är också legitimerade psykoterapeuter med mångårig erfarenhet och fortbildning. De hjälper hela dig utifrån flera aspekter. Utgår från både psykodynamisk aspekt såväl som kognitiv beteendeterapi och kompletterar med det som ses som nödvändigt. Skräddarsydda samtal och individuellt anpassade till varje patient. Hos oss möter du Margareta Wennberg, Marina Hägglund, Trude Andersen och Malin Selberg

Psykologmottagning

Våra psykologer hjälper dig att både undersöka, hantera, diagnosticera och bemästra samt ger dig verktyg i hur hantera vardagen. Hos oss möter du Elisabet Dahlström och Solveig Öhrstedt, som även är legitimerad psykoterapeut.

Laboratorium med provtagning

På labbet möter du vår duktiga undersköterska, Ellenor Hansson. Här kan du lämna prover efter remiss från vårdpersonal.

Rehabkoordinator

Om du har behov av stöd i frågor kring din sjukskrivning och din återgång i arbete så är du välkommen att vända dig till vår rehabkoordinator. Rehabkoordinatorn har fördjupad kunskap om sjukförsäkringssystemet och vilka rehabiliteringsinsatser som finns tillgängliga. Rehabkoordinatorn samarbetar med din läkare och hjälper till att ta fram en plan för din återgång i arbete.

Barnavårdcentral – BVC Anna

Läs mer här! På vår unika vindsvåning kan vi erbjuda våra familjer stort och personligt utrymme tillsammans med vår duktiga distriktssköterska. Här har vi ibland olika kurser som vi erbjuder till självkostnadspris men även föräldragrupper som hör till basprogrammet i barnhälsovården. Kom gärna förbi och hälsa på oss om du tvekar i valet och kvalet vilken BVC ni ska välja.

Kurser i Stresshantering, MediYoga och Stresshantering samt MediYoga. Detta i samarbete med Caroline Säll och Hälsovinsten i Uppsala.

Samarbeten

På vår systervårdcentral Ekeby Hälsocenter kan vi erbjuda Barnmorskemottagning samt Gynekologisk mottagning. Följ länkarna för att läsa mer om dessa.

Vi har även ett samarbete med Barnmorskemottagningen Hjärtat. Här bemannar vi mottagningen med en läkare några timmar per vecka.