Merri Subasic

Verksamhetschef

merri.subasic@privat.regionuppsala.se

018-695373

Anders Björkman

Distriktsläkare och Barnläkare

Medicinskt Ansvarig Läkare

Martin Croucher

Distriktsläkare

Allmänmedicin

Peter Ohlsén

Distriktsläkare

Allmänmedicin

Ingela Präst

Distriktsläkare – specialiserad på HUD

Daniel Lund

Distriktsläkare

Allmänmedicin

Oskar Nordlund

Distriktsläkare

Allmänmedicin

Ahmed Al-Hawash

ST-Läkare

Emelie Falk

Underläkare

Ida Silwander

Diabetessköterska

Kerstin Olofsson

Distriktssköterska

Camilla Eriksson

Distrikssköterska

Sofia Berg Blomqvist

Distriktssköterska

Sara Lind

Sjuksköterska

Karina Rosenberg

Sjuksköterska

Anitha Christovski

Barnsjuksköterska

Helene Crona Haglund

Barnsjuksköterska

Ellenor Hansson

Undersköterska

Annika Carlsson

Undersköterska

Johanna Nilsson

Undersköterska

Boel Elvhammar

Dietist

Solveig Öhrstedt

Psykolog

Trude Andersen

Kurator, Leg Psykoterapeut

Marina Hägglund

Kurator/Psykoterapeut

Malin Selberg

Leg. Psykoterapeut

Kurator, Familje- och relationsterapeut

Charlotta Ebbesson

Fysioterapeut/Sjukgymnast

Steg 3 OMT (Ortopedisk Manuell Terapi)

Malin Lindström

Fysioterapeut/Sjukgymnast

Steg 3 OMT (Ortopedisk Manuell Terapi)

Simon Lindroth

Leg. Fysioterapeut

Steg 1 OMT (Ortopedisk Manuell Terapi)

Margareta Tunfalk

Medicinsk Sekreterare

Mina Holmgren

Receptionist