Vi tillämpar samma avgifter som den landstingsdrivna vården. Högkostnadskort och frikort gäller. Avgiftsfritt för barn och unga under 20 år och för äldre över 85 år.

Besök

Ärende Avgift
Besök hos Husläkare 150 kr
Besök hos sjuksköterska och distriktssköterska 150 kr
Besök hos diabetessköterska 150 kr
Besök hos dietist 150 kr
Besök hos psykolog 150 kr
Besök barn och unga under 20 år 0 kr
Besök 85 år och äldre 0 kr
Provtagning i samband med besök 0 kr
Provtagning vid annan tidpunkt, eller då prov tas på annan enhet 150 kr
Telefonrådgivning 0 kr
Telefonrecept/e-recept 0 kr
Förlängning av sjukintyg per telefon 150 kr

Vaccinationer

Vaccinationer Avgift
diTe Booster difteri + stelkramp 350 kr
Twinrix (hepatit A + B) tom 15 år 450 kr
Twinrix hepatit A+ B 550 kr
Säsongsinfluensa riskgrupp 0 kr
Säsonginfluensa ej riskgrupp 200 kr
Mässling-Påssjuka-Röda hund 375 kr
Influensa + Pneumokock (lunginflammation) 370 kr
Pneumokock (lunginflammation) riskgrupp 0 kr
Pneumokock (lunginflammation) ej riskgrupp 330 kr
TBE barn 1-11 år 310 kr
TBE vuxen från 12 år 360 kr

Intyg

Intyg Avgift
Intyg till försäkringskassan 0 kr
Allmän hälsoundersökning 1500 kr
Anställningsintyg – friskintyg för anställning 1500 kr
Arbete utomlands – friskintyg 1500 kr
Intyg till arbetsförmedlingen 2100 kr
Övriga intyg 2100 kr
Intyg för bostadsanpassning 650 kr
Intyg för färdtjänst 650 kr
Alla intyg försäkringsbolag 3000 kr
Handikappsfordon – parkeringstillstånd 650 kr
Körkortsintyg – intyg om sjukdom som ex. diabetes 650 kr
Hälsodeklaration för körkort 1500 kr
Intyg läkemedel – inför resa 650 kr
Intyg om misshandel 2100 kr
Receptförskrivning – annan grund än sjukdom 220 kr
Reseåterbud 650 kr
Visum intyg – exklusive provtagning från 650 kr

Högkostnadsskydd

Om du inom en 12 månaders period erlagt patientavgifter för läkarbesök, sjukvårdande behandling samt avgift för recept för sammanlagt 1100:- utfärdas ett frikort som ger dig rätt till fri vård under den tid som återstår av 12-månaders perioden. Vi utfärdar frikortsbeviset elektroniskt och frikortet skickas sedan hem på posten.